top of page

POMIARY I INSPEKCJE 

Pomiary i inspekcje techniczne jachtów mają na celu nadzór nad stopniem wyposażenia jachtów w środki warunkujące bezpieczeństwo żeglugi oraz nad poziomem zachowania zgodności trymu regatowego jachtu z danymi prezentowanymi w świadectwach pomiarowych KWR/ORC.  

Podejmowane działania służyć mają w pierwszym rzędzie edukacji załóg w zakresie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w środowisku morskiego żeglarstwa regatowego.

W regatach wg formuły KWR mogą uczestniczyć jachty żaglowe posiadające aktualny współczynnik przeliczeniowy KWR. Pomiarów dokonują członkowie zespołu mierniczych, w składzie:

Bogdan Justyński - 505 062 240 - bjustynski@poczta.neostrada.pl

Marian Drabiński - 694 463 572 - drabinski@interia.pl

Henryk Malentowicz - 609 510 119 - h_malentowicz@wp.pl


Niepomierzone jednostki należy zgłaszać do mierniczych w celu ustalenia terminu pomiaru. 

Lista aktualnych współczynników KWR znajduje się pod adresem: https://kwr-swiadectwa.pl/index.php?m=pomiary

NAME

bottom of page