top of page

Polityka ochrony danych osobowych

Poniżej przedstawiamy zasady ochrony danych osobowych, którymi kierujemy się w celu pełnej ochrony Państwa danych. Zasady wymienione poniżej wyjaśniają sposób gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania przekazywanych nam przez Państwa danych osobowych.

 

PODSTAWA PRAWNA

Państwa dane osobowe chronione są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dotyczącymi ochrony danych osobowych, tj.:

– Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – tzw. RODO),

– Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA

Informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

Mając na uwadze powyższe, wskazujemy, że:

– Administratorem Państwa danych osobowych jest EOZŻ, z siedzibą przy ul. Radomskiej 29 w Elblągu

– Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

– Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak jest ono konieczne do realizacji usług i zadań realizowanych dla Państwa przez www.eozz-elblag.pl

– Państwa dane zbieramy w zakresie minimalnym, na okres niezbędny do wykonania umowy lub zgodnie z nałożonym na nas obowiązkiem prawnym wynikającym z przepisów krajowych lub międzynarodowych.

– Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z www.eozz-elblag.pl

– Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, zależy od: przepisów prawa obligujących nas do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości); okresu przez jaki są świadczone usługi; okresu na jaki została udzielona zgoda.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych może być:

– udzielona przez Państwa zgoda;

– konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;

– konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

– konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów administratora, takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas priorytetem. Staramy się chronić przekazane przez Państwa dane osobowe przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Jeśli dostrzeżecie Państwo sytuację, która może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa Państwa danych, prosimy o natychmiastowe poinformowanie nas.

Ponadto, macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w sytuacji, gdy uznacie, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH

Informujemy, że przekazane przez Państwa dane osobowe nie są przekazywane, sprzedawane użyczane innym osobom czy instytucjom. Powyższe może mieć miejsce wyłącznie, gdy zostaną Państwo poinformowani o celu i zakresie powierzania, a także gdy wyrażą Państwo wyraźną zgodę, czy też będzie się to odbywało na Państwa życzenie. Ponadto, Państwa dane możemy udostępnić w wyniku postanowienia sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa:

– prawo dostępu do danych;

– prawo sprostowania danych;

– prawo ograniczenia przetwarzania;

– prawo usunięcia danych;

– wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania;

– prawo złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych.

Do realizacji swoich usług www.eozz-elblag.pl nie profiluje przekazywanych przez Państwa danych osobowych.

WYRAŻENIE ZGODY PRZEZ DZIECKO

Portal www.eozz-elblag.pl świadczy usługi, których odbiorcami mogą być dzieci poniżej 16 roku życia. W takim wypadku zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka wyraża osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem. Przekazane dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody.

INNE ZASADY ZWIĄZANE Z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI

Serwis pozyskuje informacje o użytkownikach w następujący sposób:
– poprzez zapisywane w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. ciasteczka),
– poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego funkcjonującego pod adresem www.eozz-elblag.pl

Informacja o plikach cookies:

– Serwis korzysta z plików cookies.

– Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

– Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
– określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci google.

W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.

Wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

 

Loga serwera:

Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
– czas nadejścia zapytania,
– czas wysłania odpowiedzi,
– nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTPS,
– informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTPS,
– adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do serwisu nastąpiło przez odnośnik,
– informacje o przeglądarce użytkownika,
– informacje o adresie IP.

Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony i są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

 

Udostępnienie danych:

– Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

– Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

– Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Internet Explorer
Chrome
Safari
Firefox
Opera
Android
Safari (iOS)
Windows Phone
Blackberry

Zasady zamieszczania komentarzy w serwisie:

– Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do automatycznego publikowania obok zamieszczonego komentarza części danych umieszczonych przez użytkownika na Facebooku.

– Komentarze umieszczane pod artykułami nie stanowią opinii właściciela serwisu i nie odpowiada on za ich treść, odpowiedzialność za nie ponoszą ich autorzy.

– Niedozwolone jest publikowanie treści naruszających dobre obyczaje, zawierających groźby lub obelgi, namawiających do szerzenia wrogości, nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, przemocy lub działań niezgodnych z prawem. Niedopuszczalne jest także publikowanie wulgaryzmów.

– Właściciel serwisu nie ma obowiązku monitorowania treści komentarzy zamieszczanych przez użytkowników w serwisie. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do usuwania ze strony serwisu treści komentarzy naruszających powyższe zasady oraz do blokowania użytkowników uporczywie naruszających politykę serwisu.

bottom of page